Restrukturyzacja firmy – czym jest?

Kiedy firma traci swoją płynność finansową, wówczas zamykanie działalności nie jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Godna uwagi jest restrukturyzacja, która cieszy się coraz większą popularnością wśród świadomych przedsiębiorców. Czym jest restrukturyzacja firmy i jakie jej rodzaje możemy wyróżnić? Kto może zdecydować się na restrukturyzację? Kiedy restrukturyzacja firmy to dobre rozwiązanie? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znaleźć można w poniższym wpisie, do którego lektury serdecznie zapraszamy zainteresowanych czytelników.

Czym jest restrukturyzacja firmy i jakie jej rodzaje możemy wyróżnić?

Restrukturyzacja firmy to nic innego, jak zróżnicowane działania, których głównym celem jest optymalne przekształcenie struktury aktywów, pasywów i organizacji danego przedsiębiorstwa. Konsekwencją tych czynności jest poprawa płynności finansowej, a co za tym idzie- rentowności danej firmy. Stwarzane są również optymalne warunki w zakresie wzrostu wartości. Wyróżnić możemy restrukturyzację finansową, operacyjną, antycypacyjną, własnościową, produkcyjną, majątkową, dostosowawczą, organizacyjną, a także tą dotyczącą zatrudnienia.

Kto może zdecydować się na restrukturyzację?

Na restrukturyzację mogą zdecydować się przedsiębiorstwa, które utraciły zdolność regulowania bieżących zobowiązań. Można to określić na podstawie zróżnicowanych wskaźników (wskaźnik podstawowej płynności finansowej, podwyższonej płynności finansowej, natychmiastowej płynności finansowej, płynności gotówkowej). Niewypłacalnością nazywamy również występowanie zaległości starszych niż kwartał.

Kiedy restrukturyzacja firmy to dobre rozwiązanie?

Restrukturyzacja firmy w wielu przypadkach jest uzasadniona i niesie ze sobą szereg korzyści. Jeśli potrzebujemy pomocy w tym zakresie, wówczas możemy zajrzeć na stronę https://www.wojcikdoradztwo.pl/. Jednym z najważniejszych celów restrukturyzacji jest tworzenie sprzyjających warunków do wzrostu wartości firmy, poprawa konkurencyjności, wydajności i efektywności. W znaczeniu prawnym natomiast zapobiega upadłości bądź likwidacji przedsiębiorstwa, co ma na celu ochronę nie tylko firmy, ale również wierzycieli. W wyniku restrukturyzacji bardzo często minimalizowane jest zadłużenie, jednocześnie unika się egzekucji komorniczej. Właściciele nie muszą obawiać się postępowania egzekucyjnego. Firma otrzymuje cenny czas na poprawę efektywności działania. Co godne podkreślenia, jest to rozwiązanie korzystne dla wierzycieli, ze względu na wzrost części należności.